Waarom?

Vzw Het Felix Project zet zich op de meest efficiënte en diervriendelijke manier in om het aantal zwerfkatten tot een minimum te beperken, en tot het bekomen van een duurzame verantwoorde oplossing voor dit probleem. Dit trachten wij te bereiken door sterilisatie en castratie van een zo groot mogelijk aantal dakloze katten: gerichte acties die het geboren worden van nog meer zwerfkatten, en het daaraan gekoppelde dierenleed, moeten voorkomen en op termijn de zwerfkattenpopulatie geleidelijk maar effectief zullen verkleinen.

Tevens maakt het sensibiliseren en informeren van lokale overheden een noodzakelijk deel uit van onze taken. Maar ook katteneigenaars moeten bewust gemaakt en op hun verantwoordelijkheid gewezen worden.

De kosten van onze werking zijn erg hoog. Daarom hebben we jouw bijdrage broodnodig! Alle giften, klein of groot, zijn welkom. Ze worden integraal gebruikt voor de verbetering van het welzijn van zwerfkatten.

Je kan één of meerdere van onze stappers sponsoren, en zo je steentje bijdragen aan de werking van Het Felix Project vzw.